Odstoupení od smlouvy


Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1828 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne doručení zboží. Toto právo však nenáleží kupujícímu, pokud je zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

UpozorněníPrávo na odstoupení od smlouvy se v souladu s platnými právními předpisy nevztahuje na zboží upravené podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobené osobním požadavkům, jako jsou všechny fotodárky z Vašich fotografií (magnetky, hrnky, polštářky, puzzle a ostatní) nebo potisky z vaší grafiky.


Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností).
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět.
Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Za závady je možné považovat pouze takové technické chyby, kterých je možné se při současném stavu techniky vyvarovat, nikoli zřetele osobního vkusu. Drobné technické odchylky od originálních dat (především ořez obrázku či barva tisku) na doručeném zboží jsou přípustné a nepředstavují žádné závady v případě, že se pohybují v běžném rozsahu a smluvní účel tím není závažně omezen.
Obrázky, které jsou oříznuty, se mohou drobně odlišovat svou velikostí od plánované velikosti, nikoliv však výrazně. Drobné, obvyklé barevné rozdíly v tisku se mohou také vyskytnout v případě, že zákazníkův monitor pracuje s jiným barevným nebo hloubkovým rozlišením nebo není dostatečně zkalibrován. Reklamace, dobropisy nebo náhradní tisk je v těchto případech vyloučen, kromě případů, kdy se odchylky pohybují mimo rámec běžných odlišností.
 Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, uložte si formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE, vytiskněte, ho, vyplňte, podepište, naskenujte a zašlete ho na obchod@darkyodsarky.cz nebo na níže uvedenou poštovní adresu.
Adresát:
Dárky od Šárky
Ing. Alžběta Kocourková
náměstí Na Balabence 1431/6
190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 08460981

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Číslo objednávky:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Telefonní číslo:

Email:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poučení:
Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem na adresu obchod@darkyodsarky.cz.
Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající patřičné peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
Spotřebitel má nárok na vrácení peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které od něho prodávající přijal na základě uzavřené kupní smlouvy (tedy nikoliv na vrácení nákladů, které vznikly spotřebiteli při vrácení zboží).
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Stav vráceného zboží bude posouzen prodávajícím v zákonné 14ti denní lhůtě pro vyřízení odstoupení od smlouvy.
Veškeré údaje, potřebné k vyplnění tohoto formuláře, najdete v emailu s potvrzením objednávky.
Datum odstoupení:                               Datum převzetí prodejcem:


Podpis spotřebitele:                              Podpis prodejce: